Kedves Látogató!

 

Érdeklődésével megtisztelt Bennünket!
Az alábbi oldalakon szeretnénk bemutatni munkánkat – iskolánk életének mindennapjait.
Alapvető pedagógiai célkitűzésünk az iskola valamennyi területén és szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktatás-nevelés biztosítása.
Nevelési feladatainkat a nemzeti, demokratikus, európai és humanista értékrend kialakításának szellemében, vallási és politikai elkötelezettség nélkül végezzük.
Feladatunknak tekintjük, hogy olyan fiatalokat engedjünk ki iskolánk falai közül, akik jól hasznosítható tudással vértezték fel magukat. Rendelkezzenek azokkal a szakmai alapismeretekkel, amelyekre a későbbiekben biztonsággal építkezhetnek. Belsővé váljanak azok az emberi és szakmai értékek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy humánus, harmonikus személyiséggé fejlődjenek.
E cél megvalósítását elkötelezett azonos értékrendet valló nevelőtestület segíti.

Iskolánk mottója:
„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni azt, amit csinál,
és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog,”

Szent-Györgyi Albert

A honlapunkon való böngészéshez kívánok kellemes időtöltést. Bízom abban, hogy szolgáltunk olyan információval, amely felkeltette érdeklődését, és személyesen is üdvözölhetjük iskolánkban.


Üdvözlettel: Majzer Mária Erika igazgató